Search form

Makɩ 8:13

13Bɔ po 'klɛɛ lɛ, ‑ye ɔ ‑hɔn 'o ꞊nʋ 'hʋɩn 'mʋ nɩ, ɔ kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn, 'ʋ 'ya 'le 'blagbe wlɔn, 'ʋ mu 'le Galileblʋgba a 'yru a 'pɩa ꞊nʋ ke.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index