Search form

Makɩ 8:17

17‑Tɩ ꞊nʋ, ‑naagbopʋ ꞊tu, ‑Yusu 'wɩn nɩ, ɔ nɔ: «Dɛ‑ kɔ 'kla, ɔɔ 'a mʋ ‑wliye 'ya 'le, ‑tɛ ‑a 'de kɛ dididɛ kɔ a ‑tɩ? A 'kɩɛ 'dee wɛn ‑tɩ a 'mʋlɛyriilɛ a kʋɛ. 'A nɩ ꞊wlɩ 'gboklo 'mʋ nɩ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index