Search form

Makɩ 8:19

19‑Tɛ 'n wloo o 'flɔɔkuii ꞊hun, 'ke ‑tʋnahuin a 'milowɩɩ ꞊hun bʋ di dɛ a ‑ta 'mʋ, ‑tɛ ʋ ‑wɔ o dɛ lɛ, 'flɔɔ ꞊nʋ, ‑ɔ hie o gblɛ, ‑tʋgbɩɩ ‑tie a 'yie o 'le 'le?» ‑Ye ʋ nɔ: «Ɩ ‑pu ꞊tu 'o 'hɔn.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index