Search form

Makɩ 9:22

22Ɛ kɔ ti, 'ku ‑hʋan a ‑gbɛ 'ʋ nyo 'le 'tɔ po, kɔ 'nie ‑wɔn 'hɛɛn, 'ke ʋ 'muo 'la a ‑tɩ. 'Ye ‑a nɩ wɔlɩ, ‑hɛ ‑a mʋ 'mʋ, ꞊nɩ ‑wɛ 'le.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index