Search form

Makɩ 9:41

41Kɔ, nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔ ‑nyi 'a mʋ 'nɩ‑gaʋwɔ, a 'mʋ 'na a ‑tɩ, ‑ɛ nue, 'a mʋ mɔ 'na nahuiin nɩ, 'nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le ‑tɛɛ, Nyɩsʋa, nɔ‑ di nahuon a ‑gbɛ 'wio ‑nyi.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index