Search form

Matie 10:26

A nɩ pɩ 'le ‑tʋnahuin a hʋannʋ, kɛɛ, Nyɩsʋa, nɔ‑ kɔ hʋannʋ ba pɩ

(Luku 12.2-7)

26(Kɛ ‑Yusuu lele 'a ‑naagbopʋ ye po, ɔ nɔ:) «'A ‑tɩ o, nahuin a ‑gbɛ, ‑ʋ di 'a mʋ ꞊sʋɛ ꞊tue, a nɩ pɩ 'le 'waa hʋannʋ, ‑ɛ nue, ti di 'o 'nɩ nyre, ‑ɩ kɔ 'yri ‑tɩ a ‑tɛɛ di 'o pepe' 'mʋ bi, kɔ, ‑tɔplɩ ꞊nʋ, ‑ɩ ‑hli kɛ, nahuin 'bii 'mui yi.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index