Search form

Matie 11:16

16‑Tɛ ti ‑gbo 'yri a nahuin nɩ 'mʋ, ɛ nɛ‑ ‑gbo: Ʋ 'we ꞊nɔ 'yuo꞊pli ye, ‑ʋʋ hru 'mre, 'ke 'o 'dika, ꞊ʋ ‑ye 'ʋʋ 'waa 'bienʋ ‑tɩ yɛɛ, ʋ nɔ:

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index