Search form

Matie 12:10

10'Ke ɔ yɛ 'le nyɩbɛyu ꞊de gbo, ‑ɔ kɔ dabʋ 'kʋ. Falisi꞊tumu a nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'o, ʋ nye wɛn 'nɩ ‑hʋa, 'ke bʋ yɛɛ ‑Yusu ‑tɩ, 'bɩa 'bɔ kɔ bɔ ‑wɔ wɛn nyɩbɛyu a ‑gbɛ a 'kʋɛ ‑wuwle‑nyrɔwɔ 'mʋ. (Falisi꞊tumu a nahuin nɔ 'nɩ, nahuon a 'kʋɛ a ‑wʋwɔ, ɛ mɔ ‑kʋaan nɩ. 'Plɩɩ Nyɩsʋa a tete nɔ 'nɩ, nahuon nɩ nu 'le ‑kʋan ‑wuwle‑nyrɔwɔ 'mʋ.) Nɛ‑ nue, 'ʋ ꞊gbɔ wlɔn, ʋ nɔ: «‑Be' Nyɩsʋa a tetei po 'le? ꞊Be ɩ nyi 'nɩ ꞊tu, ‑ɛ mɔ, ‑wuwle‑nyrɔwɔ 'mʋ, nahuin ‑wɛ 'le bʋ pɩa 'hʋɩnhrennyʋ nɩ?»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index