Search form

Matie 14:26

26‑Tɛ ʋ 'yo, ɔɔ 'nie ke na, ‑ye ʋ 'ta 'mʋ gblɛ, hʋannʋ a ‑tɩ, ʋ nɔ: «'Kuu nɩ,» 'ʋ ‑tʋa ‑cici a wlɔn‑hɩhɩɛ gbo.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index