Search form

Matie 15:21

Nyrʋgba ꞊de, ‑ɔ 'de ‑Juukʋɛyrɔwlʋ, ɔ kuo ‑Yusu ye ꞊wlʋ 'dɔ

(Makɩ 7.24-30)

21'Plɩɩ dɛ a ‑gbɛ, ɛ 'mʋ mu ‑hi, ‑ye ‑Yusu ‑hɔn 'le ‑Juukʋɛ a 'blʋgba 'mʋ nɩ, 'ɔ mu 'le pʋpʋblʋgba ‑ye 'mʋ. 'Ke 'le 'blʋgba a ‑gbɛ 'mʋ, 'ke 'dɩɛ ꞊nʋ, ‑ɛ kɔ 'dʋɩ mɔ Tilɩ kɔ Sidɔ 'hɛɛn, ɛ nɩ 'le.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index