Search form

Matie 15:23

23Kɛɛ, ‑Yusu 'dio mɛ lɛ po, 'a ‑naagbopʋ 'ʋ 'yɩyɔ 'o 'hʋɩn 'mʋ gbo, 'ʋ nyo lɛ 'batɩ, ʋ nɔ: «Blɔ lɛ, ‑ɛ nue, ɔ 'nɩ nyra ꞊le lɛ'gbugbolɛ gbo, 'ɔɔ ‑a mʋ ‑wɔn kʋɛ.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index