Search form

Matie 15:29

‑Tɛ ‑Yusu ‑wɔ la kɩklanyʋ 'plɔplɔ a 'kʋɛi

(Makɩ 7.31-37)

29‑Tɛ dɛ a ‑gbɛ, ɛ ‑hi, ‑ye ‑Yusu ‑hɔn 'le ‑tɛgbi a ‑gbɛ 'mʋ nɩ, 'ɔ mu 'le Galileblʋgba a 'yru nʋa 'mʋ. ‑Tɛ ɔ nyre 'le, ‑ye 'ke ɔ 'ya 'le dʋgba ꞊de 'lu, 'ɔ nɩ gbo.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index