Search form

Matie 16:10

10'Plɩɩ, ‑tɛ 'n wloo o 'flɔɔkuii 'nɩpata, 'ke ‑tʋnahuin a 'milowɩɩ ‑hɛn bʋ di dɛ a ‑ta 'mʋ, ‑tɛ ʋ ‑wɔ o dɛ lɛ, 'flɔɔ ꞊nʋ, ‑ɔ hie o gblɛ, ‑tʋgbɩɩ ‑tie a 'yie o 'le? ꞊Be ɩ ‑hri ‑wɛ 'a mʋ ‑wɔn?

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index