Search form

Matie 16:27

27'Nɩɩ 'a mʋ ‑tɩ 'bii ‑gbo ye 'nɩ ꞊tu, ‑ɛ nue, 'mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ ‑tʋnahuin 'bii a Nahuon, 'n di ‑hlɩn 'le 'nɩ di, 'ke 'le 'na Bu Nyɩsʋa a ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ 'kwli 'mʋ, 'n kɔ 'a lɛleenyʋ 'hɛɛn. Ti a ‑gbɛ 'yri, 'na Bu di 'ɛ nɩ nahuon ‑nyi 'wio, ‑hee' ɔ dio lɛ poo yrʋ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ ye, ‑tɛ 'ɛ nɩ nahuon a nunuklɔ nɩ la 'mʋ, kɛ nɔ ‑tʋtʋ ke.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index