Search form

Matie 16:4

4Ti ‑gbo 'yri a nahuin ‑gbo, 'waa nunuklɔ nyre lɛ 'yi, 'ʋ plee 'le Nyɩsʋa ke. Kɛɛ, ʋʋ ‑hʋa 'ŋmilɛkadɛ, ‑ɛ nyi ꞊nʋ tɔɔ, ‑ɛ mɔ, Nyɩsʋa, nɔ‑ lee nɔ 'mʋ 'klɔ ‑gbo ke. Kɛɛ, Nyɩsʋa 'deɛ bɔ wɛɛn ke, 'ke 'ŋmilɛkadɛ ꞊de bɛ mue 'lu ‑wɔn, 'bɛ 'de 'ŋmilɛkadɛdʋ ꞊nʋ, ‑ɛ 'we ꞊nɔ 'ŋmilɛkadɛ ꞊nʋ ye, Nyɩsʋa nu la, 'ke 'o 'a winwlɔn‑hɛnyɔ Jona a ‑ta 'mʋ.» Bɔ po 'klɛɛ lɛ, ‑ye ɔ ‑hɔn 'o ꞊nʋ 'hʋɩn 'mʋ nɩ, ɔ kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn, 'ʋ mu 'le Galileblʋgba a 'yru a 'pɩa ꞊nʋ ke.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index