Search form

Matie 16:8

8‑Tɩ ꞊nʋ, ‑naagbopʋ ꞊tu, ‑Yusu 'wɩn nɩ, ɔ nɔ: «'A mʋ ‑gbo, ‑ʋ 'de 'mʋ ꞊wlʋ ye kuo ‑tɛɛ, dɛ‑ kɔ 'kla, ɔɔ 'a mʋ ‑wliye 'ya 'le, ‑tɛ ‑a 'de kɛ dididɛ kɔ a ‑tɩ?

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index