Search form

Matie 17:14

‑Tɛ ‑Yusu ‑wɔ la 'yu ꞊nʋ a 'kʋɛ, 'ku ‑hʋan nɩ la 'o ke 'mʋ

(Makɩ 9.14-29; Luku 9.37-43a)

14‑Yusu kɔ 'a ‑naagbopʋʋ ta ‑nɩ wɛn 'hɛɛn, ‑tɛ ʋ ꞊tɩ 'klɛɛ dʋgba, ‑ye ʋ nyre 'o ‑tɛgbi ꞊nʋ nɩ, nahuin 'plɔplɔ nɩ 'o. ‑Ye nahuon ꞊de, nɔ‑ 'yɩya 'o ‑Yusu 'hʋɩn 'mʋ gbo, 'ɔ blɔ kwlɩ ye gbo,

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index