Search form

Matie 17:19

19‑Tɛ ti gbi ‑hi, ‑Yusu kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn, ‑tɛ ʋ ‑do, ʋ nɩ 'klɛɛ 'o gbo, ‑ye ʋ ꞊gbɔ wlɔn, ʋ nɔ: «Dɛ‑ nue 'klɛɛ, ꞊a 'die wɛn 'le ‑wɛ, 'ke ‑ba bla 'ku ‑hʋan ꞊nʋ lɛ 'le?»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index