Search form

Matie 17:5

5Win nɩ 'le ꞊nɔ wlɔn, tii ‑do a ti 'yri, ‑jrugba 'ɔɔ wlɩn, 'ɔ ꞊tɩɩ 'o ꞊nʋ 'lu, 'ɔ ‑hli ꞊nʋ. 'Ke 'le ‑jrugba a ‑gbɛ 'kwli 'mʋ, 'ke Nyɩsʋa a wiin 'le 'mʋ ‑hɔn, 'ɩɩ lɛ po: «Nahuon ‑gbo, nɔ‑ mɔ 'na 'mʋnʋɛyu. Ɔɔ 'mʋ ‑nyi plɔ a bleelɛ. Nɔ‑ ba po nʋa ye gbo.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index