Search form

Matie 18:18

'Klɩ ꞊nʋ, Nyɩsʋa, ɔɔ ‑Yusu a ‑naagbopʋ ‑nyi

18(‑Ye kɛ ‑Yusuu lele po, ɔ nɔ:) «'Nɩɩ 'a mʋ 'nɩ le ‑tɛɛ, ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, a di nahuin le, ʋ nɩ nu 'le, Nyɩsʋa, ɔ di ‑wɛ 'nɩ ꞊tu. Kɔ, ‑tɔplɩ 'bii ꞊nʋ, a di ke wɛɛn, 'ke nahuin bʋ nu, Nyɩsʋa, ɔ di ‑wɛ ke 'nɩ wɛɛn.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index