Search form

Matie 18:29

29'a 'be ꞊nʋ, 'ɔ blɔ kwlɩ ye gbo, ɔ nɔ: 'N 'ble ‑na bʋ kwa, 'nɩɩ ‑mʋ lɛ 'nɩ 'batɩ, kɔ ꞊wlʋ a 'lɩla. 'N di ‑na gba 'nɩ 'pɛɛ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index