Search form

Matie 19:6

6Ɛ ꞊hɛn 'nyrɛ, ʋ 'de 'klɛɛ lele ‑tʋnahuiin 'hɔn, kɛɛ, ʋ mɔ ‑tʋnahuoon ‑doo nɩ. 'A ‑tɩ o, nyɩbɛyu kɔ 'a nyrɔ 'hɛɛn, Nyɩsʋa nu, 'ʋ ‑hɛ ‑tʋnahuoon ‑do, nahuon ꞊de 'de ye blɛ, bɔ ‑hɩhɩʋ yrɛ.» Kɛ'ɛ nɩ, ‑Yusu po ꞊nʋ ye.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index