Search form

Matie 2:2

2‑Tɛ ʋ nyre 'le, ‑ye ʋ nɔ: «'Yu ‑gbo, ʋ kɔ lɛ kɛ, ‑ɔ di ‑Juukʋɛ a 'kɩɩn gblaka ‑hɛ, ‑be' ɔ nɩ ye 'le? ‑A 'ye 'a yahroyɛ nɩ, 'ɛ 'hrɩɩ 'le 'yrʋ a 'hrɩɩlɛ 'mʋ. Nɛ‑ nue, ꞊a di 'le, ‑a 'muo 'ye, ‑a 'muo ‑tɩ a 'yi'bʋaalɛ ‑nyi.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index