Search form

Matie 2:9

9'Plɩɩ ʋ 'mʋ 'kɩɩn a tiiwin mu 'wɔn, ‑ye ʋ bi wlɔn 'hru. ‑Tɛ ʋ nɩ 'hru wlɔn, ‑ye yahroyɛ ꞊nʋ, ʋ 'yee la 'le 'yrʋ a 'hrɩɩlɛ 'mʋ, nɛ‑ 'hrɩɩ 'le ꞊nʋ ye 'mʋ lele, 'ɛɛ ꞊nʋ ye 'mʋ naa, 'ʋ mu ‑mumu. Kɛɛ, ‑tɛ ꞊nʋ, 'yuplu a ‑gbɛ, ɔ nɩ 'o, ‑tɛ ɛ nyre 'o, ‑ye ɛ nyra gbo.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index