Search form

Matie 20:12

12ʋ nɔ: Nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'bɔɔ 'le lɛ, ‑ʋ nu ‑hawɔɔ ‑do a ‑kʋan, kɔ ‑a mʋ ‑gbo, ‑ʋ 'ye ꞊sʋɛ, ‑nyrɔwɔ ꞊gbu ‑gbo 'mʋ, 'yrʋ nu kɛ lɛ, ʋ hʋan kɛ ye, ʋ kɔ ‑a mʋ 'hɛɛn, 'wliyɛɛ ‑do, nɛ‑ ‑n 'pɛɛ ‑a mʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index