Search form

Matie 20:29

‑Tɛ ‑Yusu nue la, 'yiisuanyʋ ꞊de, 'waa 'yii 'ɩ klɛ la ke

(Makɩ 10.46-52; Luku 18.35-43)

29'Plɩɩ dɛ a ‑gbɛ, ɛ 'mʋ mu ‑hi, ‑ye ‑Yusu kɔ 'a ‑naagbopʋ 'hɛɛn, 'ke ʋʋ 'le 'dɩɔ ꞊nʋ 'mʋ ‑hɔn, ‑ɔ mɔ Seliko. ‑Tɛ ʋʋ 'dɩɔ a ‑gbɛ 'mʋ ꞊tɩ, nahuin 'plɔplɔ, 'ʋ nyu ‑wɔn kʋɛ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index