Search form

Matie 21:45

45Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ gblakɩ kɔ Falisi꞊tumu a nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'o, ʋ 'wɔn ‑talʋdʋɩ a ‑gbɛ nɩ, 'ʋ yree, ‑ɛ mɔ, nʋ‑ ‑Yusuu 'nyrɛ ꞊hɛn.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index