Search form

Matie 22:12

12‑Ye kɛ ɔɔ ꞊nɔ ye po, ɔ nɔ: 'Mɛ o, ‑mɔ ‑gbo, ‑ɔ 'de 'blɩ'mʋpʋpa a wlawlʋ pue, ‑n 'de ye blɛ ‑bo pa nɔ. Kɛɛ, ‑tɩ bɔ di ꞊nɔ ‑wɔn ꞊tu, ɔ 'di yi.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index