Search form

Matie 22:23

Dɛ ꞊nʋ, ‑Yusu tɔɔ, 'ke 'o nahuin a 'klɔ'hɩhrɛ a ‑ta 'mʋ

(Makɩ 12.18-27; Luku 20.27-40)

23'Ke 'le Jrusrɛdɩɔ 'mʋ, ɛ kɔ la ꞊tumu ꞊de. 'A 'dʋ mɔ Sadusɩ꞊tumu. Nʋ‑ʋ nɩ, ‑ʋ nyi ꞊tu, ‑ɛ mɔ, nahuin 'bʋ 'kʋ, ɛ 'die 'le ‑wɛ bʋ ‑hɔn 'le 'kʋkʋnyʋ ‑hɛyri 'mʋ, bʋ 'hrɩ 'klɔ, 'ke 'le Nyɩsʋa ye. Nʋ‑ kɔ nahuin mu 'o ‑Yusu 'hʋɩn 'mʋ, ‑nyrɔwɔɔ ‑do a ‑gbɛ 'mʋ, ‑ɛ die nu, ʋ 'muo wlɔn lɛ ꞊gba. ‑Tɛ ʋ nyre 'klɛɛ 'o ꞊nɔ 'hʋɩn 'mʋ, ‑ye ʋ nɔ:

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index