Search form

Matie 23:19

19'A mʋ nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ 'we ꞊nɔ 'yiisuanyʋ ye, a yie nɩ ‑tɛɛ, ‑ɛ mɔ, ‑cɔhlʋn, ʋ mɔ dɛ gblakaa nɩ, 'ke 'o Nyɩsʋa ye, 'ʋ ‑hi 'o ‑cɔhlʋnpiilɛ ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɛ kɔ ke ‑cɔhlʋn a ‑gbɛ nɩ 'o, ‑ɛ nue, ‑cɔhlʋn, nʋ‑ nye nu, ‑cɔhlʋnpiilɛ 'ɛ 'ya dɛ gblaka 'mʋ, 'ke 'o Nyɩsʋa ye.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index