Search form

Matie 23:5

5'Waa ‑tɔplɩ 'bii, ʋʋ nu, ʋ nyi 'nɩ nu, ‑ɛ die nu, nahuin 'mu 'yie ke gbo 'nɛɛ, kɔ, ʋ 'mu baa. Ba 'ye kɛ 'waa dokwliyei gbi ꞊nʋ, ‑ɩ kɔ 'kwli 'mʋ ʋʋ 'le Nyɩsʋacrɩɩnɩɛi po, kɔ, ʋʋ ye gbo 'ma, kɔ, ʋʋ ‑wɛ 'le dabʋ 'mʋ po. Dokwliyei a ‑gbɛ, 'waa nɩnɩ 'bʋa nɩ 'dɔ. 'Plɩɩ, 'lili ꞊nʋ, ʋʋ 'waa wlawlɩ a ꞊hlɔnyedɛ gblɛ mʋa, ‑ɩ mɔ Nyɩsʋa a 'o꞊tuulɛ a yriilɛ, ʋ nye 'nɩ nu, 'waa nɩnɩ 'ɩ hren lɛ 'dɔ. ‑Tɔplɩ a ‑gbɛ, ʋ nyi 'nɩ nu, ‑ɛ die nu, ʋ 'mue nahuin tɔɔ, ‑ɛ mɔ, ʋ mɔ ‑tɛɛ a Nyɩsʋa a nahuiin nɩ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index