Search form

Matie 25:20

20‑Ye nahuon ꞊nʋ, ‑ɔ 'ye o 'wliblɛɛ ꞊hun, ɔ 'yɩya 'o ꞊nɔ ye gbo, ɔ nɔ: 'Na 'masɛ o, ‑n ‑nyi o 'mʋ 'wliblɛɛ ꞊hun. 'Ye kɛ, 'n hrɛɛ 'yri kʋɛsɛ, 'ɛ po 'o 'wliblɛɛ ꞊hun ‑ye. Ɛ nɛ‑ ‑gbo.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index