Search form

Matie 25:31

‑Yusu, ‑ɔ mɔ ‑tʋnahuin 'bii a Nahuon, ɔ di nahuin 'bii lɛ poo ‑bati, 'plɩɩ 'klɔ 'mʋ 'o 'mʋ ‑hɔn

31(Kɛ ‑Yusuu lele 'a ‑naagbopʋ ye po, ɔ nɔ:) «Ti ‑kɔ ti 'yri 'mɔ ‑gbo, ‑ɔ mɔ ‑tʋnahuin 'bii a Nahuon, 'n di 'le di, 'n di bodɩɔ ye 'we. 'N kɔ Nyɩsʋa a lɛleenyʋ 'hɛɛn, ‑a di 'le di. 'Ke 'n di 'o 'na bodɩɔgbata ke gbo nɩ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index