Search form

Matie 27:3

‑Tɛ Judɩa nu la 'kʋkʋɛ

(Nunu‑tɔplɩ 1.18-19)

3‑Tɛ Judɩa ꞊nʋ, ‑ɔ po ‑Yusu 'a yraanyʋ kwa, ɔ 'ye, ‑ɛ mɔ, ‑gboligbo a nahuin ‑yrɩ nɩ, 'ke bʋ 'la ‑Yusu, ‑ye ɔɔ lɛ po ꞊wlɩ, 'ke 'o dɛ ꞊nʋ, ɔ nu a ‑ta 'mʋ. Nɛ‑ nue, 'kla 'ɔ nyo ‑wliye 'ya. Nɛ‑ mɔ, 'wliyɔ (30) a ‑wlʋ ꞊tu 'o ‑pu ꞊nʋ, Nyɩsʋa a ‑cɔhlʋnpinyʋ gblakɩ kɔ 'blʋgbaye'mʋnaanyʋ 'hɛɛn, ʋ ‑nyi o ꞊nɔ, bɔ gbɩ ꞊nʋ ye, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'kagblaka gbo,

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index