Search form

Matie 27:32

‑Tɛ ʋ kɔɔ la 'o ‑Yusu tu 'yie 'mʋ, ɔ 'mʋ 'kʋ a ‑tɩ

(Makɩ 15.21-32; Luku 23.26-43; Saan 19.17-27)

32‑Tɛ ʋʋ 'klɛɛ 'dɩɔ 'mʋ ꞊tɩ, ‑ye ʋ kɔ nyɩbɛyu ꞊de 'hɛɛn, nʋ‑ ꞊ŋmoo. Nyɩbɛyu a ‑gbɛ, 'a 'dʋ mɔ Simɔ. 'Ke ɔ kɔ 'le Silɛnɩdɩɔ 'mʋ. Nɔ‑ 'sɔyuo klɩ, 'ʋ nɩɔ 'o ke 'mʋ, 'ɔ 'ble tugbɛ ꞊nʋ, ‑ɛ kɔ 'yie 'mʋ ʋ di 'o ‑Yusu kɔɔ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index