Search form

Matie 27:37

37'Plɩɩ 'ʋ 'crɩɩ 'o 'plaɩnpɩa ke, ‑tɩ ‑kɔ ‑tɩ 'ʋ kʋɔ 'o tu 'yie 'mʋ. ‑Tɩ a ‑gbɛ, nɩ‑ ‑gbo: «Nahuon ‑gbo, nɔ‑ mɔ ‑Yusu, ‑ɔ mɔ ‑Juukʋɛ a bodɩɔ.» Tu ꞊nʋ, ‑ʋ kɔ 'yie 'mʋ ʋ kɔɔ 'o ‑Yusu, nʋ‑ kɔ 'lu ye, 'ke ʋ 'maa 'o 'plaɩnpɩa a ‑gbɛ gbo.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index