Search form

Matie 27:66

66'ʋ mu 'le 'dɛɛ ye, 'ʋ ꞊tue 'hɩɔ ꞊nʋ yriilɛ, ʋ nu wɛn, 'ʋ ka wɛn ‑Yusu a 'dɛɛ ye, kɔ, 'ʋ ꞊tu 'o 'sɔyuo ‑nɩ wɛn gbo, ‑ɛ die nu, ʋ 'mʋ 'dɛɛ 'yie ꞊tu. (Yriilɛ a ‑gbɛ, ʋ ꞊tue 'hɩɔ, ɛ die ꞊nʋ 'nɩ tɔɔ, 'bɩa nahuon 'bɔ kla 'dɛɛ a ‑gbɛ ye.)

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index