Search form

Matie 28:2

2Tii ‑do a ti 'yri, ‑ye ‑tʋtʋ ‑tʋa 'hɩhrɔlɛ gbo, ‑ɛ nue, Nyɩsʋa a lɛleenyɔ, nɔ‑ ‑hɔn 'le yakɔ 'mʋ, 'ɔ brike kwakuhɩɔ ꞊nʋ lɛ, ʋ nu, 'ʋ ka o ‑Yusu a 'dɛɛ ye. ‑Tɛ ɔ briko 'klɛɛ lɛ, ‑ye ɔ nɩɔ gbo ke.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index