Search form

Matie 28:5

5‑Ye kɛ Nyɩsʋa a lɛleenyɔ, ɔɔ nyrʋ ꞊nʋ ye po, ɔ nɔ: «'A mʋ ꞊nʋ, a nɩ pɩ 'le hʋannʋ! 'N yie nɩ, ‑ɛ mɔ, ‑Yusu ꞊nʋ, ʋ kɔɔ 'o tu 'yie 'mʋ, nɔ‑ aa lɛ ꞊mɔ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index