Search form

Matie 28:8

8‑Tɛ ʋ 'wɩn 'klɛɛ, ‑ye 'tata a ti 'yri, ʋ ‑hɔn 'le 'dɛɛ ye 'mʋ nɩ. Hʋannʋ nyu wɛn a nue, kɔ, 'manʋ 'ʋ nyu ‑wɛ a nue, 'ʋ 'gba ci lɛ, ‑ɛ die nu, dɛ ꞊nʋ, ‑ɛ mue 'lu ‑wɔn, ʋ 'mue ‑Yusu a ‑naagbopʋ ‑wɔn lɛ na.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index