Search form

Matie 28:9

9‑Tɛ ʋʋ 'klɛɛ mu, ‑ye tii ‑do a ti 'yri, ‑Yusu 'ɔ diu ye 'mʋ 'bɛ wɔn, ɔ nɔ: «'A nɩ 'wio,» ʋ ‑mɛ ‑ye, 'ʋ 'yɩyɔ 'o 'hʋɩn 'mʋ gbo, 'ʋ blɔ kwlɩ ye gbo, 'ʋ klɩ 'a bʋɩ, 'ʋ nyo baa.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index