Search form

Matie 3:5

5Nahuin 'plɔplɔ, nʋ‑ nyo yrɛ mu. Nahuin a ‑gbɛ, 'ke ʋ 'ti 'le 'dɩɔ ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ mɔ Jrusrɛ, kɔ Sudeblʋgba 'bii 'kwli 'mʋ, kɔ 'blʋgba 'bii ꞊nʋ 'mʋ, ‑ɔ 'mʋɛɛ 'nɩgblaba ꞊nʋ ye, ‑ɔ kɔ 'dʋ mɔ Sudɛn. Nahuin 'bii a ‑gbɛ, kɛ ʋʋ nu, 'ʋ nyo yrɛ mu, ʋ 'mʋ 'a win 'wɔn,

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index