Search form

Matie 4:16

16'Ke 'o 'a nɩ ‑ta 'mʋ, kɛ Nyɩsʋa po:

Dakʋ ꞊nʋ, ‑ʋ nɩ 'le gbɩgbɩyrɩ ‑hɛyri,

ʋ di 'ye ‑nyrɛ gblaka.

‑Nyrɛ a ‑gbɛ, ɛɛ 'nɩ wlɩn,

'ke 'o 'blʋgba ꞊nʋ a dakʋ a ‑gbɛ ‑wɔn,

‑ʋ nɩ 'le 'kʋkʋɛ a 'blʋgba 'mʋ,

‑ɔ kɔ 'mʋ ‑nyrɛ 'de 'le nɩ.»

Kɛ Esai a 'pʋprɛwin po la.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index