Search form

Matie 5:19

19Nɛ‑ nue, nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔɔ Nyɩsʋa a tetebʋ 'cicrɛ gbii ‑do 'hru wlɔn ‑ha, kɔ, 'bɔ nye ‑wɛ ꞊ʋ ‑ye tɔɔ, nɔ‑ ʋ di nyɩ'cicrɛ daa, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'klɔ yrayrʋ 'kwli 'mʋ. Kɛɛ, nahuon 'bɔ nɩ 'o, 'bɔɔ 'o tetei 'o ꞊tuu, kɔ, 'bɔ nyi ‑wɛ ꞊ʋ ‑ye tɔɔ ‑tɛɛ, nɔ‑ ʋ di nyɩgblaka daa, 'ke 'le Nyɩsʋa a 'klɔ yrayrʋ 'kwli 'mʋ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index