Search form

Matie 5:25

25'Bɩa nahuon 'bɔ yɛɛ ‑mʋ ‑tɩ, ‑ɛ nue, ‑n 'ble kwa 'a 'wliyɛ, 'plɩɩ ‑n kɔ ꞊nɔ 'hɛɛn, 'baa 'le ‑batipoolɛ 'mʋ mu, ꞊mʋɛ lɛ, 'ke ‑n kɔ ꞊nɔ 'hɛɛn, ba kɔ kegbowɛɛnlɛ, ‑tɛ ‑n kɔ ꞊nɔ 'hɛɛn, a 'kɩɛ nɩɛ 'hru wlɔn, ɔ 'nɩ ꞊han 'le ‑mʋ ‑batiponyɔ ye gba, ‑batiponyɔ 'nɩ ꞊han ‑mʋ ‑sadapʋ kwa po, ʋ 'nɩ ꞊han ‑mʋ ꞊jɩ 'mʋ po.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index