Search form

Matie 5:38

Dɛ ꞊nʋ, ‑Yusu, ɔɔ 'a ‑naagbopʋ tɔɔ, 'ke 'o klɛ'wuwe a ‑ta 'mʋ

(Luku 6.29-30)

38«A yie nɩ, ‑ɛ mɔ, tete ‑ye, Nyɩsʋa ‑nyi la ‑a nɩ bunʋ, ɛ nɔ 'nɩ: Nahuon 'bɔ wa 'a 'be a 'yie, 'a ‑gbɛ, ʋ kɔ bʋ wa ‑wɛ 'a 'yie. Nahuon 'bɔ ‑ha 'le 'a 'be a 'nyɛɛ, 'a ‑gbɛ, ʋ kɔ bʋ ‑ha ‑wɛ 'le 'a 'nyɛɛ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index