Search form

Matie 5:40

40Nahuon 'bɔɔ ‑hʋa bɔ yɛɛ ‑mʋ ‑tɩ, 'ke 'le ‑batiponyɔ ye, 'bɔɔ ‑na wlawlʋ ‑hʋa, ‑hɩɔ mɛ lɛ bɔ gba ‑wɛ ‑na 'kɔlɔ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index