Search form

Matie 6:33

33Dɛ, ‑ɛ mɔ ye‑hɛdɛ, a blɛ ye ba ‑hie 'lu ‑wɔn lɛ 'ɛ nɩ ti, nɛ‑ mɔ Nyɩsʋa bɔ kɔɔ 'a mʋ win ke, kɔ, 'a nɩ 'klɔ bɔ 'sii 'o ye, 'ke 'o Nyɩsʋa ye, ‑ye ɔ di 'a mʋ 'a nɩ ‑hʋhʋa‑tɔplɩ a ‑gbɛ 'nɩ ‑nyi.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index