Search form

Matie 7:13

Paalɛ ꞊nʋ, ‑ɛɛ 'le 'a mʋ Nyɩsʋa a 'klɔ yrayrʋ 'kwli 'mʋ paa, ɛ 'cɩmɩ lɛ 'yri

(Luku 13.24)

13«Paalɛ ꞊nʋ, ‑ɛɛ 'le 'a mʋ Nyɩsʋa a 'klɔ yrayrʋ 'kwli 'mʋ paa, ɛ 'cɩmɩ lɛ 'yri. 'Bɩa 'ba nye ‑hʋa, 'ke ba pa 'le Nyɩsʋa a 'klɔ yrayrʋ a ‑gbɛ 'kwli 'mʋ, ‑ye ba naa 'o paalɛ a ‑gbɛ 'yri, ‑ɛ nue, paalɛ ꞊nʋ, ɛ kɔ 'hru ꞊nʋ 'hɛɛn, ‑ɩɩ 'le 'a mʋ 'waanlɛ 'mʋ gba, ɩ 'bʋa lɛ 'yri, 'a wlɔnnaalɛ 'de wlɔn kla, 'plɩɩ nahuin ꞊nʋ, ‑ʋʋ 'le ꞊nɔ wlɔn naa, ʋ ‑huo nɩ.

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index