Search form

Matie 7:14

14Kɛɛ, paalɛ ꞊nʋ, ɛ kɔ 'hru ꞊nʋ 'hɛɛn, ‑ɩɩ 'le 'a mʋ Nyɩsʋa a 'klɔ yrayrʋ 'kwli 'mʋ paa, ɩ 'cɩmɩ lɛ 'yri, 'a wlɔnnaalɛ kla wlɔn, 'plɩɩ nahuin ꞊nʋ, ‑ʋ nyu na, ʋ 'de ‑huo.»

Nyɩsʋa a =hapʋtitie

© Wycliffe Bible Translators Inc. 

More Info | Version Index